KURS ANIMATORA CZASU WOLNEGO

Stawiamy na praktykę, abyście mieli pewność, że jesteście dobrze przygotowani!

Slide 1
Slide 2
Slide 3

Program obejmuje:

 1. Przygotowanie animacji zabaw dziecięcych
 2. Animacja czasu wolnego w turystyce i hotelarstwie
 3. Animacja czasu wolnego w domu kultury
 4. Animacja osób starszych i nieopełnosprawnych
 5. Pedagogika zabawy z dziećmi niepełnosprawnymi, niesłyszącymi oraz niewidomymi

 

 

KURS ANIMATORA CZASU WOLNEGO

TERMINY:

MIEJSCE TERMIN CENA

Zapisz się

Sanok

29.12.2021 250 zł  
Sanok

9.01.2022

250 zł  
Sanok

7.05.2022 

250 zł

Sanok 29.05.2022 250 zł

W cenę kursu wliczone jest:

 • 10 godzin szkolenia przepełnionego grami, zabawami i praktyczną wiedzą
 • wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe
 • cenne wskazówki, jak zacząć swoją animacyjną przygodę
 • certyfikat akredytowany przez Polską Akademię Instruktorów i Trenerów Sportu

Z nami nauczysz się organizować:

 Zajęcia praktyczne:

 • zabawy ruchowe dla różnych grup wiekowych 
 • zajęcia kreatywne i plastyczne
 • modelowanie z balonów
 • zabawy integracyjne 
 • pomysły na imprezy tematyczne
 • malowanie twarzy
 • zajęcia taneczne, czyli jak rozruszać dużego i małego
 • praca z mikrofonem 
 • prowadzenie animacji dla małych i dużych grup
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna (praktyka)

Zajęcia teoretyczne:

 • Wprowadzenie do animacji czasu wolnego
 • Bezpieczeństwo i higiena w pracy animatora 
 • Metodyka i technika prowadzenia zabaw ruchowych
 • Praca z trudną grupą
 • Różnice pracy animatora w Polsce i za granicą
 • Organizacja stanowiska pracy animatora
 • Specyfika pracy z różnymi grupami
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna

 Statyczna nakladka

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Kurs zakończony jest egzaminem sprawdzającym nabyte umiejętności teoretyczne oraz praktyczne

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Informacje dodatkowe:

 

Statyczna nakladka

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Po zdanym egzaminie otrzymują państwo Zaświadczenie oraz Certyfikat z Akredytacją Polskiej Akademii Instruktorów i Trenerów Green Way Placówki Kształcenia Ustawicznego.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Block
Zajęcia prowadzone przez praktyków pracujących na co dzień w zawodzie!
Magdalena Zubel
[…]
Julita Fałek
[…]
Krzysztof Subik
[…]
Marcin Patronik
[…]