Bezpieczeństwo - Green Way Camps - Najlepsze obozy sportowe dla dzieci i młodzieży

Bezpieczeństwo jest dla nas największym priorytetem . Zapewniamy uczestnikom bezpieczny pobyt przez cały czas trwania obozu. Wszyscy uczestnicy oraz opiekunowie i instruktorzy są ubezpieczeni od NNW na czas trwania obozów. Posiadamy także certyfikat gwarancji ubezpieczenia turystycznego. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów oraz opiekunów którzy byli szkoleni do prowadzenia zajęć z dziećmi oraz młodzieżą.

Jesteśmy wpisani do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych


Wszyscy uczestnicy oraz opiekunowie i instruktorzy są ubezpieczeni od NNW na czas trwania obozów. Posiadamy także certyfikat gwarancji ubezpieczenia turystycznego.


Nad bezpieczeństwem uczestników czuwa zespół wyszkolonych opiekunów oraz instruktorów posiadających odpowiednie uprawnienia.


Podczas wyczekiwanego przez dzieci czasu zabawy, upragnionych wakacji letnich bądź zimowych ferii, staramy się zapewnić im przede wszystkim BEZPIECZEŃSTWO.